Ve čtvrtek 15. června jsme si naplánovali jet na Malou Skálu, splout Jizeru do Dolánek na raftu a zpět se vrátit na koloběžkách. Plavba probíhala plynule a zábavně, nedobrovolně se nikdo nevykoupal, dobrovolně pak vodu zkusili 2 odvážlivci. Na Zrcadlové koze jsme si zahráli hru “ŠTĚSTÍ”, kterou vyhráli Marián s Terkou. I cesta na koloběžkách byla bez problémů. Na konci nás sice překvapil kratší deštík, ale schovali jsme se mu pod strom a počkali až přejde. Jeli jsme tak rychle, že jsme si na Malé Skále ještě stihli dát zmrzku. Na Smržovce jsme pak připravili opékání za školou, kam jsme pozvali i rodiče. Tady už nás déšť vyhnal do školní kuchyňky, ale zafungovala improvizace. Po přeháňce jsme se opět vrátili ven a dokonce, s pomocí tatínků, zapálili oheň. Kolem 21 hodiny se rodiče a někteří  z nás vydali domů, ostatní pak do školy za dalším dobrodružstvím. Přespali jsme do dalšího dne a naštěstí nikdo moc nechrápal, takže jediné, co bylo slyšet byly občasné výbuchy smíchu a neustálý hlasitá šepot holek. Druhý den jsme byli trochu utahaní, ale zvládli jsme i školní vyučování :o).